fbpx
Czym jest psychoterapia pozytywna?

Czym jest Psychoterapia Pozytywna?

Psychoterapia pozytywna opracowana przez Nossrata Peseschkiana, jest podejściem humanistyczno-psychodynamicznym, którego głównym celem jest obudzenie w pacjencie jego naturalnych zasobów i zdolności do rozwoju i samouzdrowienia. 

Nawet jeśli dotykają nas problemy, choroby czy zaburzenia, to każdy z nas posiada możliwości, aby sobie z nimi skutecznie poradzić. Każdy człowiek na przestrzeni życia  rozwija w sobie  potencjalności i wewnętrzną siłę, która pozwala na skuteczne przezwyciężenie trudności.  Psychoterapia pozytywna opiera się na założeniu, że jeśli szukasz pomocy to znajdziesz ją na końcu własnej ręki. Oznacza to, że każdy człowiek jest wyposażony w mądrość niezbędną do kierowania własnym życiem i radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami. Rolą terapeuty jest pomóc pacjentowi w odkryciu czasami nieoczywistych rozwiązań, które często pozostają poza jego świadomością. Staje się to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi poszerzających wgląd w  relacje z samym sobą i z innymi. 

Psychoterapia pozytywna jest terapią krótkoterminową i dzieli się na pięć etapów: etap obserwacji, inwentarza, wzmocnienia sytuacyjnego, werbalizacji i rozszerzenia celów. Pozwala to na nadanie procesowi klarownej struktury i określenie konkretnych ram czasowych co nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla pacjenta jak i terapeuty.

Wsparcie  psychoterapeutyczne – dla kogo?

Jeśli chodzi o wsparcie psychoterapeutyczne, to jest ono przeznaczone dla osób zdrowych, które nie mogą poradzić sobie z różnego rodzaju konfliktami, czują, że utknęły w martwym punkcie i zatraciły równowagę między czterema głównymi obszarami: ciało, praca/osiągnięcia, relacje i przyszłość. Dzięki sesjom konsultacyjnym jesteś w stanie zrozumieć źródła konfliktu, a także rozwinąć zasoby, które pozwolą Ci na nowo cieszyć się życiem.

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jest niezależnym nurtem uznanym przez światowe i europejskie stowarzyszenia  psychoterapeutyczne, takie jak: Międzynarodowa Federacja Psychoterapii (IFP), Światowa Rada dla Psychoterapii (WCP), Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).

Udostępnij